گروه سئوال حدیث ودعاء
کدرهگیری 93
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر لااله الا الله

تفسير کلمه مقدس لااله الا الله بنحو اکمل چیست؟
هو العالم حقيقت مفاد اين كلمه مباركه نفي هر گونه تعيّن و استقلال در وجود چه در ذات و چه در اسم و صفت و فعل است. انسان با گفتن لا اله نفي همه ي مظاهر عالم را در قالب علّيّت و مؤثّريّت مي كند و با اثبات إلّا الله انحصار همه ي علل و اسباب را در وجود ذات اقدس حق مي نمايد. و هر گونه كرنش و تواضع و عبوديّتي را فقط به پيشگاه خداي متعال عرضه مي نمايد و همه ي مظاهر تأثير و تسبيب را كه در چشم اهل ظاهر و اهل دنيا موجّه و جاذب اند پوچ و توخالي و سراب مي بيند و حقيقت را فقط در يك جا ملاحظه مي كند. و اگر مفاد اين كلمه طيّبه در وجود انسان ظهور پيدا كند و سرّ و قلب انسان به معنا و حقيقت آن برسد تمامي اين مطالب براي او مشهود و عيان خواهد شد و اينست مرتبه ي توحيد و معرفت ذات ربوبي بحقّ المعرفة. رزقنا الله و ايّاكم الوصول إلي هذه المرتبه انشاء الله تعالي