گروه سئوال احکام
کدرهگیری 801
تاریخ ثبت 1439/02/15
اتحاد میان احکام شرعی و مسیر سلوک الی الـله

با سلام سؤالي از محضر آيت الله سيد محسن تهراني داشتم.اگر فقيهي كه داراي صفاي سر است در بررسي ادله در مساله اي به نتيجه اي برسد كه خلاف مسير سلوكي او باشد و مانع طريقت بايد كدام را برگزيند؟
هوالعلیم امکان ندارد چنین فقیهی به اینگونه نتایج برسد.