ابو حمزه ثمالی سال 1432

تاریخ سخنرانی -مدت زمان
9

محوریت حق و ولایت در زندگی سالک

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقره وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ