سخنرانعلامه آیة الله سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1441/03/08

توضیحاتعلّت عدم وصول به کمالات توحیدی عمل نکردن است. عالی‏ترین مربّی و معلّم بشریّت حضرت رسول و أمیرالمؤمنین و اولاد او علیهم السلام هستند. رسول خدا فرمود: «کسی که دو روزش یکسان باشد مغبون است». در مکتب توحید مقصد خداست و زاد و راحله، توکّل و استعانت از اوست. یکی از نتایج سلوک الی الله زدوده شدن غلّ و غش و...